Onze commissies

 

Binnen onze vereniging kennen we een hoofdbestuur dat wordt bijgestaan door een aantal commisies, deze komen periodiek bij elkaar.

 

Bestuur
Voorzitter: Jim Schreurs - Telefoon: 06-55814927
Penningmeester: Tot november 2020 Paul Deenen daarna Leon Hendrikx
Secretaris: Dominique Clumpkens
Wedstrijdssecretaris: Frank Krantz
Technische zaken: Vacant 

Accommodatie-onderhoud: Jack Peters & Frank Krantz
Kantinebezetting: Axl Schobben

Jeugdzaken: Jim Schreurs & Dominique Clumpkens

 

 


Activiteitencommisie:

Voorzitter: Brend Bons 

Kantinecommisie:
Voorzitter: Axl Schobben & Ciska Krantz-Reefs

 

Commisie Koningsdag: 
Voorzitter: Alex Kirberg

Commisie 90-jarig bestaan:
Leon Hendrikx