Onze commissies

 

Binnen onze vereniging kennen we een hoofdbestuur dat wordt bijgestaan door een aantal commisies, deze komen periodiek bij elkaar.

 

Bestuur
Voorzitter: Jim Schreurs - Telefoon: 06-55814927
Penningmeester: Paul Deenen
Secretaris: Dominique Clumpkens
Technische zaken & Activiteiten: Roel Heynen

Communicatie: Dominique Clumpkens

Accomodatie & Kantine: Har Lintjens
Onderhoud: Jack Peters

Damesvoetbal: Evelien Evers

 

 

Technischecommissie 

Voorzitter: Alexander Kirberg

Activiteitencommisie:

Voorzitter: Roel Heynen

Kantinecommisie:
Voorzitter: Har Lintjens

 

Commisie Koningsdag: 
Voorzitter: Roel Heynen