Onze commissies

 

Binnen onze vereniging kennen we een hoofdbestuur dat wordt bijgestaan door een aantal commisies, deze komen periodiek bij elkaar.

 

Bestuur
Voorzitter: Jim Schreurs - Telefoon: 06-55814927
Penningmeester: Leon Hendriks
Secretaris: Dominique Clumpkens
Wedstrijdssecretaris: Axl Schobben
Technische zaken: Vacant 

Accommodatie-onderhoud: Jack Peters 
Kantinebezetting: Axl Schobben

Jeugdzaken: Jim Schreurs
Algemeen: Dirk Vervoort


Kantinecommisie:
Voorzitter: Axl Schobben & Ciska Krantz-Reefs