Onze commissies

 

Binnen onze vereniging kennen we een hoofdbestuur dat wordt bijgestaan door een aantal commisies, deze komen periodiek bij elkaar.

 

Bestuur
Voorzitter: Jim Schreurs - Telefoon: 06-55814927
Penningmeester: Paul Deenen
Secretaris: Dominique Clumpkens
Wedstrijdssecretaris: Frank Krantz
Technische zaken: Roel Heynen

Accommodatie-onderhoud: Jack Peters
Algemeen bestuurslid: Axl Schobben

 

 

Technischecommissie 

Voorzitter: Alexander Kirberg

Activiteitencommisie:

Voorzitter: Sjoerd Jansen 

Kantinecommisie:
Voorzitter: Har Lintjens

 

Commisie Koningsdag: 
Voorzitter: Roel Heynen

Commisie 90-jarig bestaan:
Leon Hendrikx