Contributiebedragen


Speledende leden betalen per half jaar: 

Tot 17 jaar: €37,50

Tot 19 jaar: €47,50 

Vanaf 19 jaar: €65 + €50 actietoeslag, terug te verdienen á €10,- per uur, door vrijwilligerswerk binnen de vereniging

 

Rustende/Steunende leden betalen per half jaar:  €17,50
Oproepkrachten en 7x7 senioren per half jaar €37,50

 

 

Indien men niet via automatisch incasso wil betalen worden de bedragen met €2,50 per inning verhoogd.