Copa Del Boekoel 

Teamnaam  
Naam contactpersoon  
Adres  
Postcode + Woonplaats  
Telefoonnummer  
Mailadres  
Namen groepsleden (min. 6 – max. 8 personen):  

Het inschrijfformulier kunt u tot uiterlijk 31 mei insturen.

Let op! De betaling á € 25,- dient uiterlijk op 31 mei ontvangen te zijn voor deelname.
 

Rekeningnummer: NL 07 RABO 0150304242
t.n.v. RKVV Boekoel onder vermelding van CDB + je teamnaam.

Graag verwelkomen we je team op zaterdag 9 juni op het sportpark van v.v.Boekoel,
Hoenderberg 10, 6071 NA Boukoul.