Binnen onze vereniging is het van groot belang dat iedereen zich op zijn plek voelt en in een veilige omgeving kan sporten. Om hiervoor te zorgen hebben we bepaalde regels met elkaar afgesproken, deze regels worden jaarlijks aan het begin van elk seizoen uitgedeelt door de desbetreffende leider. Indien er vragen zijn over deze regels verwijzen we jullie dan ook graag terug naar jullie eigen leider, maar indien dit niet het gewenste effect heeft of je richt je liever tot iemand anders, meld je dan via het contactformulier of persoonlijk bij het bestuur of onze vertrouwenspersoon. 

 

Vertrouwenspersoon

Het is mogelijk om in contact te komen met onze vertrouwenspersoon, Bert van der Poort.
Bert is elke eerste woensdag van de maand vanaf 20.00 in onze kantine en kan tussendoor per mail bereikt worden op b.vanderpoort@hetnet.nl voor een afspraak.   
 

Omdat wij als vereniging ons sterk maken voor een goede sfeer en omgansvormen binnen onze vereninging willen we jullie met klem vragen om (vermeende) misstanden niet te laten liggen en zo snel mogelijk bij een van bovengenoemde te melden. Dus voel je je niet op je plek, worstel je met je seksualiteit, voel je je niet eerlijk behandelt? meld het en we pakken het samen op. Onze club is voor iedereen! 

Voor eventueel aanvullende informatie zie de website van het NOC*NSF
https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2467&mid=1010

 

Voor meer infomatie over ethisch handelen binnen de sport. 

 

Adres:
V.V. Boekoel

Hoenderberg 10

6071NA, Boukoul

 

Postadres secretariaat

De Hoof 2
6071 BD Boukoul
Tel. 0475-503432

 

Telefoon voorzitter: 
06-55814927

 

Email:

bestuur@vvboekoe.nl

 

 

Naam  
Email  
Bericht