Lid worden van V.V. Boekoel kan door het invullen van  allebei de formulieren op deze pagina. 


Na ontvangst zal V.V. Boekoel zo snel mogelijk contact met je opnemen. Het secretariaat zal in sommige gevallen per email vragen om een kopie van een identiteitsbewijs. Mogelijk is dit nodig voor een inschrijvin/overschrijving bij de K.N.V.B.

Voor aanvullende vragen kun je terecht via het contactformulier op de contactpagina. 

 

Inschrijven

Voornaam  
Voorletters  
Achternaam  
Straatnaam + Huisnummer  
Postcode  
Woonplaats  
Geboortedatum + plaats   
Nationaliteit  
Telefoon   
Email adres  
Rekeningnummer  
Eigenaar Rekeningnummer  
Type lidmaatschap  
Automatisch incasso  
Ev. bijzonderheden  
  

Actietoeslag
Elk lid dat 18 jaar of ouder is en actief spelend (7x7 45+ en walking football uitgezonderd) betaald, naast de contributie, jaarlijks een actietoeslag van €50,-.

Deze actietoeslag kan gedurende het jaar op allerlei manieren worden terugverdient door zich enkele uren voor de club in te zetten als vrijwilliger á €10,-  per gewerkt uur. Denk aan tuinonderhoud, kantinedienst, oudpapier ophalen, etc. Na het doen van vrijwilligerswerk dient men zich via de website melden onder de kop 'voor leden-actietoeslag'.

Uitschrijven 
Tevens bent u zelf verantwoordelijk voor uw uitschrijving indien u geen lid meer wenst te zijn. Dit dient u zelf te melden bij het bestuur via het contactformulier op de website of op een andere directe manier. Deze verantwoordelijkheid ligt niet bij de trainers/leiders. 

Bij het verzenden van dit formulier geeft u te kennen hiermee akkoord te gaan.  

Eerst stap 1 verzenden voordat u stap 2 invult s.v.p. 

Stap 1

Stap 2